Bajkowa tabliczka


   Flagowym projektem Ośrodka jest bajkowa tabliczka mnożenia (link do strony http://tabliczkamnozenia.pl)– autorski system nauki tabliczki mnożenia w sposób najbardziej przemawiający do dzieci, czyli z wykorzystaniem bajek. Bajki z dzieciństwa pamiętamy przez całe życie. Dlatego też zastosowanie bajek przy nauce tabliczki mnożenia ma tak doskonałe efekty. Tabliczka mnożenia składa się z 36 działań, zatem Bajkowa Tabliczka mnożenia zawiera 36 bajeczek, które stanowią logiczny, a zatem łatwy do zapamiętania ciąg przygód przeżywanych przez bohaterów bajek, które uosabiają cyfry.

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe dla wszystkich, którzy nie zdołali przyswoić skutecznie tabliczki mnożenia.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają ok. 90  minut(indywidualne), 120 minut (grupowe).

Cały trening obejmuje 15 spotkań i zawiera:

   Arteterapię - niwelowanie blokady emocjonalnej w podejściu do tabliczki mnożenia =  1 spotkanie
ocenę prawidłowego przyswojenia obrazu cyfry = 1 spotkanie
wstęp do mnemotechnik - ćwiczenia wizualizacji = 1 spotkanie
naukę mnożenia - program Bajkowa Tabliczka = 10 spotkań
utrwalenie metody = 2 spotkania

Zajęcia prowadzi Katarzyna Stefaniuk-Petruk - trener metody Bajkowej Tabliczki

Odpłatność za 1 spotkanie indywidualne = 80 zł
Odpłatność za cały kurs = 1200 zł

Odpłatność za 1 spotkanie grupowe (2 x 60 min)= 40 zł
Odpłatność za cały kurs = 600 zł